DIN LOKALA HÄLSOCENTRAL I RIMBO

Adress: V. Stockholmsvägen 18, 762 31 Rimbo

Receptionens öppettider 7.30-17.00
Provtagning drop-in 7.30-11.30

Telefontid 8.00-17.00

SERVICEUTBUD PÅ

RIMBO HÄLSOCENTRAL

På Rimbo Hälsocentral finns ett stort utbud av kunnig och professionell vårdpersonal. 

SKÖTERSKEMOTTAGNING

Våra sköterskor hör till de mest erfarna gällande omvårdnad och kan erbjuda spetskompetens inom vitt skilda områden såsom diabetesvård, behandling av sår, spirometrier, mätning av 24-timmars blodtryck, personlig rådgivning över telefon samt mycket annat. Patienten skall känna sig trygg genom hela vårdkedjan och våra sköterskor hör även till de mest kompetenta och omtyckta inom sin profession

LÄKARMOTTAGNING

Trygga välutbildade läkare som eftersträvar god patientkännedom och erbjuder kontinuitet. Du skall kunna träffa samma läkare som är väl påläst om dig som patient. Vi ligger i framkant gällande det senaste inom modern sjukvård. Med vårt journalsystem så har vi (med din tillåtelse) insyn i de flesta journaler i Storstockholm. Detta lägger grunden för ett tryggt och patientsäkert omhändertagande.

Vi har också en speciell äldremottagning med egen läkare, sjuksköterska samt direktnummer för enkel kontakt via telefon.

ÄLDREMOTTAGNING 75+

Du som är 75 år eller äldre och är listad hos oss är välkommen till vår Äldremottagningen. Genom den erbjuder vi vårdkontakt med vår äldresköterska som arbetar nära våra läkare och andra professioner.

Telefontider:

Måndag till fredag kl 10.00-11.00

Telefonnummer 0175-54 70 19

FULLT VÅRDUTBUD

Vi har ett toppmodernt lab för provtagning där många prover kan analyseras på plats men där mer avancerade prover

dagligen skickas till Karolinska laboratoriet. 


Vi har också ett psykosocialt team flera mycket uppskattade kuratorer, psykologer och psykoterapeuter.


Vi erbjuder också fullständig primärvårdsrehabilitering med sjukgymnaster, arbetsterapeut, dietist, rehabkoordinator samt ett fullutrustat gym där våra patienter kan träna

MILJÖPOLICY


På Rimbo Hälsocentral arbetar vi miljömedvetet genom alla delar av verksamheten för att vi värnar om naturen och människors hälsa!

Vi tar hänsyn till hela livscykelperspektivet och arbetar aktivt med förebyggande hälso- och sjukvård. Vår betydande miljöpåverkan finns inom områdena läkemedel och avfallshantering och vi arbetar aktivt med att uppnå ställda miljömål.

Genom utbildning, utvärderingar och information utvecklas och förbättras miljöarbetet ständigt. Vi arbetar för att få alla våra medarbetare medvetna och engagerade i vårt miljöarbete.

På Rimbo Hälsocentral arbetar vi för att säkerställa att vi följer de lagar och förordningar som gäller för vår verksamhet.

Rimbo Hälsocentral är miljöcertifierade.