Om Prosalus och vår verksamhet

Företagsfakta


Branschorganisationen Vårdföretagarna Almega, i vilken vi är medlemmar, förespråkar att företag inom välfärden (skola, vård & omsorg) öppet visar företagsfakta. Syftet är att visa öppenhet och transparens kring vår verksamhet. Vi följer samma högt ställda krav och riktlinjer som offentliga aktörer i samma bransch och vill gärna bidra till ett öppet insynsklimat kring privata aktörer för att skapa förståelse kring deras viktiga samhällsroll.

Kontaktuppgifter


Prosalus AB
Västra Stockholmsvägen 18c
762 31 Rimbo
Telefon 0175-547001

(Ej för patientrelaterade frågor, endast administrativa ärenden)
E-post:

styrelse (snabel-a) prosalus.se
Vid frågor om ekonomi/fakturor kontakta:

faktura (snabel-a) prosalus.se

Språkmöjligheter

Förutom svenska är det möjligt att använda engelska i kontakt med verksamheten. Flera nationaliteter och språkområden är representerade inom personalgruppen. 

Vi bokar tolk efter önskemål för att kunna bedriva vår verksamhet.

Bolag i koncernen samt ägare 

(klicka för mer info)

Ägare: Johan Larsson, Nils Gutberg & Gustav Soler.

Basfakta


Primära verksamheten för bolagen är att bedriva primärvård inom vårdval husläkarverksamhet i Region Stockholm/Norrtälje KSON samt därtill angränsande verksamhet.

Totalt fler än 16 000 listade patienter, maj 2020.

Vi följer kravställda kvalitetsregister och genomgår årlig uppföljning av beställarmyndighet avseende fastställda parametrar för att säkerställa genomgående hög kvalitet. Våra vårdcentralers upplevda kvalitet undersöks även i Nationell patientenkät och vårdcentralerna är miljöcertifierade. 

Personal

(Uppgifterna är under pågående uppdatering)

Ca 65 anställda datum 210301


Ledningsgrupp består av 10 personer varav 6st är kvinnor och 4st män.

Utbildningsnivå och yrkesrepresentation i ledningen är Specialistläkare, sekreterare, undersköterska, sjuksköterska, dietist, ekonomiadministratör och jurist och är tänkt att avspegla bolagets generella personalsammansättning.


Kollektivavtal är tecknat med Vårdföretagarna Almega.